...

Polityka odstąpień

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:

  BEST-REVIEW LTD
  85 GREAT PORTLAND STREET FIRST FLOOR
  LONDON
  ENGLAND W1W 7LT

 2. Termin 14-sto dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart