...

Polityka Prywatności

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=\”no\”]

POLITYKA PRYWATNOŚCI

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=\”no\” el_class=\”subTitle\”]

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług pośrednictwa sprzedaży poprzez Serwis.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion active_section=\”1\”][vc_tta_section title=\”1.\” tab_id=\”1590570070802-0290a9d4-5375\”][vc_column_text text_larger=\”no\” woodmart_inline=\”no\”]BEST-REVIEW LTD

85 GREAT PORTLAND STREET FIRST FLOOR
LONDON
ENGLAND W1W 7LT
73110 63990

wpisana do rejestru spółek Companies House w U.K. jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystasz z formularzy kontaktowych na naszej stronie lub wysyłasz wiadomości mailowe na adresy Serwisu podane na stronie internetowej Serwisu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy oraz inne podane przez Użytkownika dane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=\”2.\” tab_id=\”1590570070816-ed0f6603-c55e\”][vc_column_text text_larger=\”no\”]Firma  jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=\”3.\” tab_id=\”1590570195424-9e8a0f3b-9f37\”][vc_column_text text_larger=\”no\”]Dane osobowe przetwarzane są:

  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
  5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeżeli zapisał się na newsletter;
  6. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym celu konkretnego formularza;
  7. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=\”4.\” tab_id=\”1590570342195-dd9465b2-74df\”][vc_column_text text_larger=\”no\”]Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=\”5.\” tab_id=\”1590570415339-3c878dd4-e196\”][vc_column_text text_larger=\”no\”]Kontakt z osobą nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w Firmie jest możliwy drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy, pod adresem kontakt@kup-komentarze.pl [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=\”6.\” tab_id=\”1590570461387-ed201874-dc16\”][vc_column_text text_larger=\”no\”]Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=\”7.\” tab_id=\”1590570489286-f8d2bd8d-2d2d\”][vc_column_text text_larger=\”no\”]Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=\”8.\” tab_id=\”1590570513681-cc2b867c-0a56\”][vc_column_text text_larger=\”no\”]Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=\”9.\” tab_id=\”1590570532750-66044010-2c88\”][vc_column_text text_larger=\”no\”]W celu utrzymania, rozwijania oraz analizowania relacji z Użytkownikami, a także tworzeniem statystyk i marketingiem produktów i usług Firmy BEST-REVIEW LTD korzysta z profilowania polegającego na wykorzystywaniu danych osobowych Użytkownika do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=\”10.\” tab_id=\”1590570597348-a35bada7-5284\”][vc_column_text text_larger=\”no\”]Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj.:

  1. Podmiotom przetwarzającym, którym Firma BEST-REVIEW LTD powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, działającym na zlecenie Firmy …BEST-REVIEW LTD jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  2. organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw Firmy BEST-REVIEW LTD, i bezpieczeństwa użytkownika
  3. kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem;

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=\”11.\” tab_id=\”1590570643881-265f01af-7ae6\”][vc_column_text text_larger=\”no\”]Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, Firma BEST-REVIEW LTD będzie korzystała ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=\”12.\” tab_id=\”1590570669060-036ef745-e80d\”][vc_column_text text_larger=\”no\”]Nasza strona internetowa może zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski Facebooka lub Instagrama. Funkcje te mogą gromadzić pewne informacje o odwiedzających naszą stronę internetową, takie jak adres IP lub historię przeglądania i mogą instalować pliki cookie w przeglądarce odwiedzających. Należy pamiętać, że przetwarzanie zebranych w ten sposób danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów sieci mediów społecznościowych i dlatego niniejsza Polityka Prywatności ich nie dotyczy.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=\”13.\” tab_id=\”1590570695015-57a2a221-162d\”][vc_column_text text_larger=\”no\”]Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=\”14.\” tab_id=\”1590570716342-80e07fa0-149e\”][vc_column_text text_larger=\”no\”]Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=\”15.\” tab_id=\”1590570742162-29efbc70-3c3b\”][vc_column_text text_larger=\”no\”]W zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywane i świadczone przez Firmę BEST-REVIEW LTD oraz, w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart